Poniżej prezentujemy wykaz świadczonych przez nas usług. Jeśli jakiejś usługi Państwo nie znaleźli w naszej ofercie, nie oznacza, że jej dla Państwa nie zrealizujemy.
 1. Usługi geodezyjno-kartograficzne:
  • Pomiary i opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych
  • Mapy do celów projektowych
  • Tyczenia, prace realizacyjne (tyczenia budynków i budowli, itp.)
  • Podziały nieruchomości
  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Wznowienia znaków granicznych
  • Sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych
  • Badanie stanu prawnego nieruchomości
  • Regulowanie stanów prawnych nieruchomości
  • Pomiary inwentaryzacyjne i powykonawcze (inwentaryzujemy i sporządzamy wymaganą prawem geodezyjną dokumentację powykonawczą dla różnego rodzaju obiektów)
  • Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 2. Obrót nieruchomościami (licencja UMiRM 3216) – zapraszamy do zakładki Nieruchomości
 3. Sprzedaż projektów typowych domków jednorodzinnych i gospodarczych (MURATOR, ARCHETON, MTM STYLE, ARCHIPELAG, itp.)
 4. Przygotowanie dokumentacji do decyzji o warunkach zabudowy i decyzji pozwolenia na budowę
 5. Wykonujemy również, między innymi:
  • adaptacje projektów typowych,
  • projekty zagospodarowania działki,
  • projekty przyłączy (wody, kanalizacji, energii, itp.).
 6. Sprzedaż i naprawa sprzętu geodezyjno-budowlanego (Geo-Fennel, Leica, Topcon, itp.)
 7. Sprzedaż materiałów kreślarskich (Faber-Castell, Skala, Leniar, itp.)
 8. Prace kreślarskie i projektowe
 9. Sporządzanie kserokopii